Bàn tủ Inox

Bàn bát sạch

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2511
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2473
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2515
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2467

Bàn tủ Inox

Bàn inox 3 ngăn kéo

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1712
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2463
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2461

Bàn tủ Inox

Bàn inox gia vị

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2469

Bàn tủ Inox

Bàn phòng sạch

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2450