Bàn tủ Inox

Bàn bát sạch

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2511
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2473
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2515
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2467

Bàn tủ Inox

Bàn inox 3 ngăn kéo

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1712
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2463
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2461

Bàn tủ Inox

Bàn inox gia vị

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2469

Bàn tủ Inox

Bàn phòng sạch

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2450

Chậu rửa, bồn rửa

Bồn rửa inox 3 chậu

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1711

Chậu rửa, bồn rửa

Chậu rửa 1 hố có bàn lệch

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2500

Chậu rửa, bồn rửa

Chậu rửa 3 vòi nước

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2496

Chậu rửa, bồn rửa

Chậu rửa 6 vòi nước

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2498

Chậu rửa, bồn rửa

Chậu rửa đôi có giá nan

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2509

Chậu rửa, bồn rửa

Chậu rửa đôi inox công nghiệp

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2504

Chậu rửa, bồn rửa

Chậu rửa đơn inox công nghiệp

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2502

Chậu rửa, bồn rửa

Chậu rửa tay vô trùng

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2488

Hệ thống chụp hút khói

Chụp hút khói 4 mặt

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2457

Hệ thống chụp hút khói

Chụp hút khói bếp

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1710
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2428

Hệ thống chụp hút khói

Chụp hút khói đôi

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2455

Bàn tủ Inox

Giá inox treo tường

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1713
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2521