Chụp hút khói đôi

Thông tin chi tiết

  • Hãng sản xuất: Inox Hùng Đăng.
  • Tên sản phẩm:   Chụp hút khói đôi có fin lọc mỡ.
  • Chất liệu:          Inox 304 Highline thương hiệu Posco dày 1.0 mm.
  • Kích thước:      3000 x 2200 x 600mm  (Theo yêu cầu của khách hàng).