Bình phong y tế

  • Hãng sản xuất: Inox Hùng Đăng
  • Tên sản phẩm:   Bình phong y tế
  • Chất liệu:          Inox 304
  • Kích thước:      2000x1700mm  (Theo yêu cầu của khách hàng)