Bếp Á Đơn 1 họng kiềng gang tròn

  • Hãng sản xuất: INOX Hùng Đăng
  • Tên sản phẩm:   Bếp Á Đơn 1 họng kiềng gang tròn
  • Chất liệu:          Inox 304 Highline thương hiệu Posco dày 1.2 mm
  • Kích thước:      + 750 x 800 x 750/1000mm ,+ 900 x 900 x 750/1000mm