Bếp á 2 họng

  • Tên sản phẩm          :Bếp á 2 họng
  • Kích thước               : 150x80x70cm
  • Nguyên liệu              : Khí, GAS
  • Chất liệu                   : Inox
  • Sản xuất                   : Inox Hùng Đăng