Bàn tủ Inox

Bàn bát sạch

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2511
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2473
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2515
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2467

Bàn tủ Inox

Bàn inox 3 ngăn kéo

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1712
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2463
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2461

Bàn tủ Inox

Bàn inox gia vị

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2469

Bàn tủ Inox

Bàn phòng sạch

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2450

Thiết bị bếp Á

Bếp á 2 họng

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2390

Thiết bị bếp Á

Bếp Á 3 họng đốt

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2448
CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2418

Thiết bị bếp Á

Bếp Á đôi có quạt thổi

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2441

Thiết bị bếp Á

Bếp á đơn có quạt thổi

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1936

Bếp chiên công nghiệp

Bếp chiên nhúng điện

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1935

Bếp chiên công nghiệp

Bếp chiên nhúng điện 13 lít MLP-13L

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1934

Thiết bị Inox y tế

Bình phong y tế

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1946

Chậu rửa, bồn rửa

Bồn rửa inox 3 chậu

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1711

Thiết bị Inox y tế

Bục inox 2 tầng

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1945