CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1955

Máy trộn công nghiệp

Máy trộn bột 30 lít Berjaya BJY-BM30

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1956

Máy trộn công nghiệp

Máy trộn bột 5l

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1948

Máy trộn công nghiệp

Máy trộn bột CM-80E

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1957

Máy trộn công nghiệp

Máy trộn bột làm bánh KS-HS80A

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD1954

Máy trộn công nghiệp

Máy trộn thực phẩm nằm ngang

CHI TIẾT ⟶Mã SP: HD2871